Prochem - defining the future

System zarządzania

Podstawową zasadą, która określa kierunek rozwoju firmy PROCHEM, jest osiągnięcie zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań, wykonanie usługi w ramach ustalonego budżetu i harmonogramu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich standardów jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. W tym celu nieustannie inwestuje w rozwój, doskonali metody i narzędzia pracy, dąży do uzyskania maksymalnej satysfakcji przez klienta.

PROCHEM konsekwentnie realizuje Politykę Jakości (plik - Polityka Jakości). W 1995 r. - jako pierwsza polska firma inżynierska - uzyskał certyfikat jakości ISO:9001, a w 2003 r. - certyfikat AQAP. W 2010 r., w celu dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, rozpoczęliśmy prace nad rozszerzeniem jego zakresu o wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Aktualnie PROCHEM S.A. posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodne z normami ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) oraz ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskowe), a także z wymaganiami AQAP 2110:2016 (NATO).Plik - Potwierdzenie do Certyfikatów