Prochem - defining the future

Konsulting

W ramach współpracy, PROCHEM S.A. oferuje pakiet usług o charakterze konsultingowym.

Usługi konsultingowe w zakresie udzielonych kredytów

 • doradztwo techniczne w zakresie kontroli udzielonych kredytów
 • due diligence
 • ocena stanu technicznego inwestycji
 • wycena obiektów budowlanych
 • kontrola realizacji inwestycji, kosztów oraz harmonogramowanie


PROCHEM pełniąc rolę doradcy technicznego w zakresie ponoszonych kosztów realizowanego przedsięwzięcia, oferuje swoje usługi przede wszystkim instytucjom finansowym (głównie bankom) kontrolującym wydatkowanie kredytów udzielanych na cele inwestycyjne. Szczególnym rodzajem usług doradczych świadczonych przez PROCHEM są te dotyczące kontroli przebiegu procesu inwestycyjnego i kosztów projektów farm wiatrowych, finansowanych przez banki.

Usługi konsultingowe w zakresie dofinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska

PROCHEM posiada wieloletnią praktykę w zakresie świadczenia usług konsultingowych dotyczących pozyskiwania środków unijnych na projekty sektora ochrony środowiska. Usługa obejmuje pomoc i doradztwo podczas m.in.:

 • opracowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie, wykonywania Studium Wykonalności projektu oraz kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
 • wykonywania niezbędnych analiz, przy podejmowaniu decyzji strategicznych i finansowych
 • opracowywania dokumentacji aż do podpisania umowy o dofinansowanie


Techniczne usługi konsultingowe

 • konsultacje na etapie przygotowań Inwestora do podjęcia decyzji inwestycyjnej
 • analiza i ocena projektów koncepcyjnych oraz wykonywanie studium technicznego nowych i istniejących instalacji
 • selekcja, prowadzenie negocjacji i wybór licencjodawców
 • przygotowywanie, weryfikacja, odbiór projektu bazowego
 • wykonywanie pre-feasibility study oraz feasibility study dla inwestycji