Prochem - defining the future

Kompletacja dostaw

Istotnym elementem kompleksowego zarządzania realizacją inwestycji jest efektywne zorganizowanie procesu zakupu urządzeń, materiałów i robót.

Tym zagadnieniem w PROCHEMIE zajmuje się doświadczony zespół kompletacji dostaw . Dysponuje on weryfikowanymi na bieżąco bazami danych, zawierającymi zestawienia kwalifikowanych producentów oraz dostawców aparatów i urządzeń, a także wykonawców usług budowlanych. Wysokie kompetencje zespołu stanowią gwarancję profesjonalnego przeprowadzenia procesu zakupów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Proces kompletacji dostaw obejmuje m.in.:

  • prekwalifikację dostawców,
  • przygotowanie technicznych i handlowych zapytań ofertowych,
  • negocjacje i ocenę ofert (rekomendacja),
  • zawarcie umowy przez PROCHEM lub doprowadzenie do zawarcia umowy przez inwestora,
  • inspekcje jakości, akceptację wysyłki,
  • organizację transportu i spedycji,
  • śledzenie harmonogramu realizacji,
  • potwierdzanie płatności,
  • przyjęcie na plac budowy,
  • rozliczenie końcowe.

Usługa ta może być wykonywana w ramach kompleksowej obsługi inwestycji lub jako odrębne zadanie.