Prochem - defining the future

Zarządzanie realizacją inwestycji

Wykorzystując zdolność organizacyjną do łączenia wszystkich elementów procesu inwestycyjnego, PROCHEM świadczy usługi w zakresie zarządzania realizacją inwestycji.

Podejmujemy się roli Project Managera (PM) (Inwestor Zastępczy) lub Construction Managera (CM, EPCM), kierując całym procesem budowlanym od etapu planowania i projektowania przez nadzór nad realizacją aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu.
Wykonujemy również obowiązki Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy realizacji kontraktów finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.


W zakresie usług zarządzania realizacją inwestycji oferujemy m.in.:

 • przygotowanie harmonogramu prac
 • budżetowanie przedsięwzięcia
 • wykonanie prac projektowych oraz ubieganie się o pozwolenie na budowę (PROCHEM realizuje te działania w sposób bezpośredni lub – w imieniu inwestora – nadzoruje ich wykonanie przez inne jednostki projektowe; usługa ta jest opcjonalna)
 • przeprowadzenie przetargu na generalnego wykonawcę (Project Management) lub przetargów na wykonawców pakietów robót (Construction Management)
 • kompletację dostaw – urządzeń i wyposażenia (usługa opcjonalna)
 • bieżącą koordynację i kontrolę prac na budowie
 • sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego (usługa opcjonalna)
 • kontrolę zaawansowania finansowego i zatwierdzanie faktur
 • koordynację odbiorów i usuwania usterek
 • prowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie
 • sporządzenie raportu końcowego
 • obsługę w okresie gwarancyjnym

W zależności od potrzeb Klienta, PROCHEM może wykonywać usługi dotyczące wybranych etapów realizacji inwestycji.