Prochem - defining the future

Wielobranżowe projektowanie

PROCHEM oferuje usługi projektowe we wszystkich branżach i wszystkich fazach wraz z uzyskaniem wymaganych dla nich uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń.

Doświadczenie, wysokie umiejętności projektantów i nowoczesne narzędzia pracy gwarantują wysoką jakość projektów i krótkie terminy ich wykonania - w zakresie wymaganym przez Klienta (od fazy studialnej do rysunków warsztatowych), na podstawie norm polskich lub innych - wskazanych przez Klienta.

W pionie projektowym zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani pracownicy w następujących specjalnościach:

 • technologicznej,
 • architektonicznej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • mechanicznej (aparaty i urządzenia),
 • orurowania technologicznego,
 • elektrycznej,
 • teletechnicznej i telekomunikacyjnej,
 • kosztorysowej,
 • pomiary i automatyka,
 • drogowej,
 • instalacje cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • instalacje gazowe,
 • instalacje wodociągowe, kanalizacyjne oraz przeciwpożarowe.


Projekty wykonywane przez nas powstają na podstawie technologii licencyjnych lub Klienta. PROCHEM wykonuje również oceny zagrożenia wybuchem, ekspertyzy i opinie dotyczące konstrukcji budowlanych, itp. Opracowania projektowe wykonywane są przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, systemów wspomagania projektowania - zarówno w środowisku graficznym 2D i 3D.
Zastosowanie modelowania trójwymiarowego obiektów budowlanych (3D) ułatwia współpracę międzybranżową i zapobiega ewentualnym kolizjom czy błędom, co korzystnie wpływa na efektywność pracy i znacznie skraca czas opracowywania dokumentacji.
Ponadto modelowanie 3D daje możliwość sprawdzania wielu wariantów i analizowania zachowania budowli – jeszcze na etapie cyfrowego modelu.
W naszej firmie, już od 2002 roku, używamy specjalistycznego systemu projektowania trójwymiarowego PDMS w realizacji skomplikowanych projektów we wszystkich branżach. Jest on przeznaczony głównie do projektowania instalacji technologicznych.
Obok tego narzędzia, wprowadziliśmy kolejny program do modelowania 3D – REVIT. Program ten realizuje założenia koncepcji BIM (Building Information Modeling) służącej nie tylko opracowaniu trójwymiarowego modelu obiektu, lecz także bazy danych umożliwiającej jego efektywną eksploatację.

Projektowanie i budownictwo zrównoważone
to kolejny obszar, w którym PROCHEM wykorzystuje wieloletnie doświadczenie projektowe.
Nasi specjaliści stosują nowatorskie rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające uzyskanie certyfikacji LEED czy BREEAM – zarówno dla obiektów biurowych oraz komercyjnych, jak i przemysłowych.