Prochem - defining the future

Działania poprzedzające inwestycję

Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych jest punktem wyjścia do rozwoju i dalszej działalności każdego podmiotu gospodarczego.

Oferujemy doradztwo techniczne zarówno w zakresie budowy nowych, jak również modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów. Na życzenie Klienta opracowujemy koncepcje programowo-przestrzenne oraz wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne. Ponadto sporządzamy wariantową analizę techniczną dla potencjalnych lokalizacji nowych inwestycji. 

Specjaliści z PROCHEMU mogą określić budżet inwestycji na wczesnym etapie jej przygotowania z dokładnością zależną od stopnia szczegółowości materiałów wstępnych. 

Prowadzimy badania wykonalności i opłacalności inwestycji (feasibility study) - zarówno dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i dla potrzeb ich modernizacji lub rozbudowy. 
Materiały przygotowywane w tej fazie stanowią podstawę do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych.