Prochem - defining the future

Kompleksowa obsługa inwestycji

PROCHEM wykonuje kompleksowe usługi inżynierskie - obejmujące wszystkie etapy procesu inwestycyjnego - zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klientów.

Na etapie przygotowania inwestycji, wykorzystując potencjał inżynierski, wspomagamy inwestora w optymalizacji koncepcji technicznej przedsięwzięcia, w analizie uwarunkowań realizacyjnych i oszacowaniu budżetu.
W fazie projektowania sporządzamy dokumentację we wszystkich branżach wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej realizujemy inwestycję jako generalny wykonawca (w formule „zaprojektuj i zbuduj”) lub zarządzamy wykonawcami w imieniu inwestora. Koordynujemy roboty budowlane i instalacyjne oraz zakup urządzeń i wyposażenia na potrzeby inwestycji - aż do przekazania obiektu inwestorowi.

Wykonywanie tak różnorodnych zadań w ramach jednej organizacji zapewnia optymalizację przebiegu realizacji inwestycji i spełnienie najbardziej wymagających oczekiwań Klienta dotyczących terminowości, kosztów i jakości przedsięwzięcia. Kompleksowa obsługa inwestycji może być realizowana przez PROCHEM w różnorodnych formach organizacyjnych i prawnych, każdorazowo uzgadnianych z Klientem.
Mamy praktyczne doświadczenie w stosowaniu często spotykanych na rynku formuł współpracy, m.in.:

  • Projektowanie, kompletacja dostaw, realizacja pod klucz (EPC)
  • Generalna realizacja inwestycji (GRI) – Management Contracting
  • Generalne wykonawstwo (GW)
  • Projektowanie, kompletacja dostaw, zarządzanie budową (EPCM )
  • Project Management / Inwestorstwo zastępcze (IZ)
  • Zarządzanie budową (CM)
  • Nadzór inwestorski (NI)

W zależności od potrzeb Klienta, PROCHEM może wykonywać usługi dotyczące wybranych etapów realizacji inwestycji.