Prochem - defining the future

Raporty okresowe

IV kwartał 2018

 

 
III kwartał 2018
 
I kwartał 2018
 
RAPORT PÓŁROCZNY
 
I półrocze 2018

RAPORT ROCZNY
 
2018
 • Wybrane dane finansowe, PROCHEM S.A., 2018
 • Wybrane dane finansowe, Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A., 2018
 • List Prezesa Zarządu, PROCHEM S.A., 2018
 • List Prezesa Zarządu, Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A., 2018
 • Oświadczenie Członków Zarządu, PROCHEM S.A., 2018
 • Oświadczenie Członków Zarządu, Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A., 2018
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta, PROCHEM S.A., 2018
 • Sprawozdanie biegłego rewidenta, Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A., 2018
 • Sprawozdanie finansowe, PROCHEM S.A., 2018
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A., 2018
 • Sprawozdanie z działalności Spółki, PROCHEM S.A., 2018
 • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A., 2018
IV kwartał 2017

 

 
III kwartał 2017
 
I kwartał 2017
 
RAPORT PÓŁROCZNY
 
I półrocze 2017

RAPORT ROCZNY
 
2017
IV kwartał 2016

 

 
III kwartał 2016
 
I kwartał 2016
 
RAPORT PÓŁROCZNY
 
I półrocze 2016

RAPORT ROCZNY
 
2016
IV kwartał 2015
 
III kwartał 2015
 
I kwartał 2015
 
RAPORT PÓŁROCZNY
 
I półrocze 2015
 
RAPORT ROCZNY
 
2015
IV kwartał 2014
 
III kwartał 2014
 
I kwartał 2014
 
RAPORT PÓŁROCZNY
 
I półrocze 2014
 
RAPORT ROCZNY
 
2014
IV kwartał 2013
 
III kwartał 2013
 
I kwartał 2013
 
RAPORT PÓŁROCZNY
 
I półrocze 2013
 
RAPORT ROCZNY
 
2013
IV kwartał 2012
 
III kwartał 2012
 
I kwartał 2012
RAPORT PÓŁROCZNY

I półrocze 2012
RAPORT ROCZNY
 
2012
IV kwartał 2011
III kwartał 2011
 
I kwartał 2011
 
RAPORT PÓŁROCZNY
 
I półrocze 2011
 
RAPORT ROCZNY
 
2011
IV kwartał 2010
 
III kwartał 2010
 
I kwartał 2010
 
RAPORT PÓŁROCZNY
 
I półrocze 2010
 
RAPORT ROCZNY
 
2010