Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2012-06-05 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PROCHEM S.A.

ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 2 czerwca 2012 r. reprezentowane było 2.129.715 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów powyżej 5% na tym Zgromadzeniu.

 
 
NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH AKCJI / GŁOSÓW

% GŁOSÓW NA ZWZ

PROCHEM HOLDING M.GARLIŃSKI

962.341
45,19

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ ZŁOTA JESIEŃ”

369.000
17,33

TAPPAN STEVE

277.181
13,01

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

200.000
9,39

LEGG MASON AKCJI INWESTYCYJNY OTWARTY

189.665
8,90
Razem…………………………
            1.998.187
93,82
 

Informujemy, że po ZWZ w dniu 2.czerwca 2012 r. ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. wynosi: 3.896.660.

Akcjonariusze, którzy uczestniczyli w ZWZ i posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

 
NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH AKCJI / GŁOSÓW

% GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
% AKCJI W KAPITALE
     SPÓŁKI

PROCHEM HOLDING M.GARLIŃSKI

962.341
24,70
24,71

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ ZŁOTA JESIEŃ”

369.000
9,47
9,47

TAPPAN STEVE

277.181
7,11
7,12

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

200.000
5,13
5,13
Razem........................................
1.808.522
46,41
46,43
 

powrót