Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2012-06-02 - Powołanie Zarządu PROCHEM S.A.

Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. w dniu 2 czerwca 2012 roku powołała Zarząd PROCHEM S.A. na następną, trzyletnią kadencję w niezmienionym składzie, a mianowicie:

 
Jarosław Stępniewski          - Prezes Zarządu Spółki,
Marek Kiersznicki               - Wiceprezes Zarządu Spółki,
Krzysztof Marczak             - Członek Zarządu
 

Pozostałe dane o ww. osobach, podane we wcześniejszych meldunkach i opublikowane na stronie internetowej PROCHEM S.A. nie zmieniły się.

powrót