Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2012-06-01 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego PROCHEM S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2012


W dniu 1 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. zdecydowała o wyborze audytora PROCHEM S.A. na rok 2012.

Wybrana została firma KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 z uprawnieniami:

  • wpis do KRS pod Nr 339379
  • wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie – Nr. 3546
 

Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Ww. firma jest audytorem PROCHEM S.A. od 2011 roku.

 

Umowa będzie zawarta na okres jednego roku.

powrót