Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2011-06-16 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PROCHEM S.A.

ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2011r. reprezentowane było 2.106.672 głosami.
Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów powyżej 5% na tym Zgromadzeniu.
 
NAZWA AKCJONARIUSZA
ILOŚĆ POSIADANYCH
AKJI / GŁOSÓW
% GŁOSÓW
NA ZWZ
PROCHEM HOLDING M.GARLIŃSKI
962.341
45,68
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ ZŁOTA JESIEŃ”
369.521
17,54
TAPPAN STEVE
268.322
12,73
LEGG MASON AKCJI SKONSCENTROWANY FIZ
192.100
9,12
LEGG MASON AKCJI INWESWTYCYJNY OTWARTY
184.540
8,76
Razem…………………………
1.976.824
93,83
 
Informujemy, że po ZWZ w dniu 11.czerwca 2011 r. ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. wynosi: 3.898.660.
Akcjonariusze, którzy uczestniczyli w ZWZ i posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
 
NAZWA AKCJONARIUSZA
ILOŚĆ POSIADANYCH AKJI / GŁOSÓW
%  GŁOSÓW
W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
% AKCJI
W KAPITALE
SPÓŁKI
PROCHEM HOLDING
M. GARLIŃSKI
962.341
24,68
24,71
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ ZŁOTA JESIEŃ”
369.521
9,48
9,49
TAPPAN STEVE
268.322
6,88
6,89
Razem.......................................
1.600.184
41,04
41,08
 

powrót