Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2011-06-10 - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. za rok 2011

W dniu 10 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. zdecydowała o wyborze audytora PROCHEM S.A. na rok 2011.

Wybrana została firma KPMG Audyt Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej Nr 51, posiadająca następujące uprawnienia:

- wpis do KRS pod Nr 0000339379,

- wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie – Nr.3546.
 
Firma KPMG Audyt badała sprawozdania finansowe PROCHEM S.A. w latach 1993 – 1996 oraz w roku 2010.
 
Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
 
Umowa będzie zawarta na okres jednego roku.
 

powrót