Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2011-05-26 - Uzupełnienie do Raportu Rocznego za 2010 rok przekazanego 29 kwietnia 2011r

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że zadania Komitetu Audytu wymaganego zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zostały powierzone Radze Nadzorczej PROCHEM S.A.
 

powrót