Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-12-03 - Zbycie przez spółkę pośrednio zależną od PROCHEM S.A. aktywów o znacznej wartości

 
W dniu 3 grudnia 2010 roku, na podstawie notarialnej umowy przeniesienia udziału (ogółu praw i obowiązków) IRYD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zbyła swój udział w spółce IRYD SPÓŁKA Z O.O. CONCORDE INVESTISSEMENT S.A. – SPÓŁKA KOMANDYTOWA na rzecz APUS S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
IRYD Sp. z o.o. jest spółką pośrednio zależną od PROCHEM S.A. w związku z posiadaniem przez PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o. – spółkę zależną od PROCHEM S.A. 100% udziałów w IRYD Sp. z o.o..
 
Wartość zbytego udziału – 1 350 000 zł, co stanowi 49,98% kapitału spółki komandytowej oraz ogół praw i obowiązków przysługujących zbywającemu w Spółce Komandytowej, a w szczególności 42,5% udziału w zyskach tej spółki.
Cena kupna/sprzedaży udziału – 1 610 000 zł.
Kryterium będącym podstawą uznania ww. aktywów za aktywa o znacznej wartości w rozumieniu RRM jest fakt, że IRYD Sp. z o.o. zbyła więcej niż 20% udziałów spółki komandytowej.
 

powrót