Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-08-26 - Umorzenie akcji oraz zmniejszenie wysokości kapitału spółki po umorzeniu oraz zmiana struktury kapitału zakładowego

Zakończona została procedura umorzenia 5.000 akcji na okaziciela PROCHEM S.A.
 
Liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom wynosi 5.000.
Umorzenie nastąpiło w trybie dobrowolnym na podstawie art. 360 §1 w związku z art.359 § 1 KSH.
Po umorzeniu ww. akcji kapitał spółki wynosi 3.895.000 zł.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji wynosi 3.898.660.
 
Struktura kapitału PROCHEM S.A. po umorzeniu:
SERIA ZAŁOŻYCIELSKA         -    1.817.500,
SERIA B                                  -    682.500,
SERIA C                                  -    530.000,
SERIA D                                  -    865.000.
RAZEM KAPITAŁ                          3.895.000.
 
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w dniu 12. 07. 2010r. zarejestrował pomniejszony kapitał spółki odnotowując zmianę ilości akcji w SERII D z 870.000 akcji na 865.000 akcji.
 

powrót