Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-07-29 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA PROCHEM S.A.

 
NWZ PROCHEM S.A. w dniu 24 lipca 2010 r. reprezentowane było 1.378.091 głosami.
Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów powyżej 5% na tym Zgromadzeniu.
 
 
NAZWA AKCJONARIUSZA
ILOŚĆ POSIADANYCH AKJI / GŁOSÓW
% GŁOSÓW
NA NWZ
PROCHEM HOLDING
962.341
69,83
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ
101429
7,36
LEGG MASON AKCJI FIO INWESTYCYJNY OTWARTY
184544
13,39
Razem…………………………
1248314
90,58
 
 
Informujemy, że po NWZ w dniu 24 lipca 2010 r. ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. wynosi: 3.903.660.
Akcjonariusze, którzy uczestniczyli w NWZ i posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
 
 
NAZWA AKCJONARIUSZA
ILOŚĆ POSIADANYCH AKJI / GŁOSÓW
%  GŁOSÓW
W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
% AKCJI
W KAPITALE
SPÓŁKI
PROCHEM HOLDING
962.341
24,65
24,68
Razem…………………………
962.341
24,65
24,68
 

powrót