Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-07-24 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w dniu 24 lipca 2010r.

 Uchwały porządkowe,
 
1.      Pan Andrzej Karczykowski oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało w głosowaniu tajnym Pana Marka Garlińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów w tym:
 
                              1 378 091   głosów ,,za’’
                              0 głosów wstrzymujących się,
                              0 głosów przeciw.
 
 • 2.     Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyłączenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie , przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów w tym:
 •                               1 378 091   głosów ,,za’’
                                0 głosów wstrzymujących się,
                                0 głosów przeciw.
            
  3        Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Panią Zofię Kaczor i Panią Urszulę Lipską do komisji skrutacyjnej, przy czym w głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów, w tym:
                               1 378 091 głosów ,,za’’
                               0 głosów wstrzymujących się,
                               0  głosów przeciw.
   
   
  UCHWAŁA NR 1
   
  1.      NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu spółki uzupełnia skład Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. wybierając w głosowaniu tajnym Pana Adama Parzydła, jako członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. VII wspólnej, kadencji.
  2.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
  Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 1, przy czym w   głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów, w tym:
              1 092 118 głosów ,,za’’
              285 973 głosów wstrzymujących się,
              0 głosów przeciw.
   
   
  UCHWAŁA NR 2
   
  1.      NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE działając na podstawie § 17 statutu  spółki postanawia przyjąć do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego pod nazwą DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010r.
   
  Tekst jednolity ww. dokumentu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
   
  2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
   
  Załącznik Nr 1
  do uchwały Nr2
  DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
   
  Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło uchwałę Nr 2, przy czym w   głosowaniu brało udział 1 374 791 akcji, z których oddano ważne głosy, które to akcje stanowią 35,25 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 378 091 ważnych głosów, w tym:
             1 378 091   głosów ,,za’’
             0   głosów wstrzymujących się,
             0   głosów przeciw.
   

  powrót