Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-06-29 - Uzupełnienie do Raportu Rocznego za 2009 rok przekazanego 30 kwietnia 2010r.

 
Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że zadania Komitetu Audytu wymaganego zgodnie z art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zostały powierzone Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A.
 

powrót