Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-06-24 - Korekta Raportu Bieżącego nr 7/ 2010

Spółka PROCHEM S.A uzupełnia raport bieżący dotyczący treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROCHEM S.A. dopisując:

  • uchwały porządkowe
  • uchwały dotyczące poprawek w treści projektowanych uchwał nr 1, 9, 11
  • ilości głosów przy każdej uchwale

 

Treść uchwał

powrót