Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-06-15 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA PROCHEM S.A.

ZWZA PROCHEM S.A. w dniu 12 czerwca 2010 r. reprezentowane było 1.730.462 głosami.
Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów powyżej 5% na tym Zgromadzeniu.
 
 
NAZWA AKCJONARIUSZA
ILOŚĆ POSIADANYCH AKJI / GŁOSÓW
% GŁOSÓW
NA ZWZA
PROCHEM HOLDING
962.341
55,61
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „Złota Jesień”
 
369.521
 
21,35
Steve Tappan
268.322
15,51
Razem…………………………
                  1.600.184
92,47
 
Informujemy, że po ZWZA w dniu 12 czerwca 2010 r. ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. wynosi: 3.903.660.
 
Akcjonariusze, którzy uczestniczyli w WZA i posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
 
NAZWA AKCJONARIUSZA
ILOŚĆ POSIADANYCH AKJI / GŁOSÓW
%     GŁOSÓW
W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
% AKCJI
W KAPITALE
SPÓŁKI
PROCHEM HOLDING
962.341
24,65
24,68
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „Złota Jesień”
 
369.521
 
9,95
 
9,47
Steve Tappan
268.322
6,87
6,88
Razem…………………………
1.600.184
40,99
41,03
 

powrót