Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-06-12 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. z pełnienia funkcji

W dniu 11 czerwca 2010r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Stevena Tappana z pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. z dniem 13 czerwca 2010r.
 
Przyczyną decyzji o rezygnacji są względy osobiste Pana S. Tappana.
 

powrót