Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-05-17 - Wykaz informacji przekazanych w 2009 roku do publicznej wiadomości przez PROCHEM S.A.

PROCHEM S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

Wymienione w wykazie informacje dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.prochem.com.pl

Wykaz raportów

powrót