Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2010-03-17 - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji PROCHEM S.A. przez Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.

W dniu 17 marca 2010r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. z siedzibą w Warszawie, o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A.
 
W zawiadomieniu podano, iż w dniu 12 marca 2010r. w wyniku realizacji transakcji kupna akcji PROCHEM S.A., Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. nabył na rachunek Funduszu Własności Pracowniczej Polskich Kolei Państwowych SFIO oraz Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ akcje Spółki. W wyniku nabycia, o którym mowa powyżej, akcje Spółki, z których Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. może wykonać prawo głosu, reprezentują ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dniem 12 marca 2010r. na rachunkach Funduszy znajdowało się 184 544 akcji Spółki, co stanowiło 4,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia na rachunkach Funduszy znajdowało się 201 948 akcji Spółki, co stanowiło 5,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Powyższą informację Spółka uzupełnia:
-         kapitał PROCHEM S.A. wynosi 3 900 000 złotych
-         ogólna liczba głosów na WZA wynosi 3 903 680,
-         nabyte jak wyżej akcje PROCHEM S.A. stanowią 5,18% kapitału Spółki
 

powrót