Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2023-09-21 - Rozwiązanie umowy

W nawiązaniu do raportu nr 3/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 20 września 2023 r. Emitent otrzymał od Elemental Strategic Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o generalną realizację inwestycji obejmującej budowę instalacji recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów samochodowych polegających na odzysku metali pn. "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu”.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na przewidywaną pierwotnie wartość umowy.

powrót