Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2023-06-19 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów

WZA PROCHEM S.A. w dniu 14 czerwca 2023 r. reprezentowane było 1 461 319 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu:

NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW W LICZBIE GŁOSÓW NA WZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Steven Tappan

1 002 450

68,60

42,55

OTWARTY FUNDUSZ

EMERYTALNY PZU

„ZŁOTA JESIEŃ”

284 916

19,50

12,09

powrót