Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2023-05-25 - Zmiana porządku obrad ZWZA PROCHEM S.A. w dniu 14 czerwca 2023 r.

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "PROCHEM S.A."), w nawiązaniu do:
- raportu nr 4/2023 z 12 maja 2023 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ");
- raportu nr 5/2023 z 19 maja 2023 r. informującego o złożeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania uzupełnienia porządku obrad ZWZ,


Informuje, że dokonał zmiany porządku obrad ZWZ poprzez:
- dodanie projektu uchwały do punktu 7 porządku obrad;
- dodanie punktu porządku obrad zgodnie z żądaniem akcjonariusza (nowy punkt 9 porządku obrad),


W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje:
1) zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, zawierającego porządek obrad NWZ, uwzględniający punkty dodane na żądanie akcjonariusza;
2) treść projektów uchwał NWZ z uwzględnieniem projektów przedstawionych przez akcjonariusza wraz z żądaniem.

powrót