Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2022-08-03 - Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Prochem S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 03 sierpnia 2022 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) złożone przez o osobę pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, Macieja Kalitę – Prokurenta, Dyrektora ds. Zarządzania Produkcją.


Treść powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

powrót