Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2022-06-28 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na XLIII WZA PROCHEM S.A.

WZA PROCHEM S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r. reprezentowane było 1 542 375 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu:NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW W LICZBIE GŁOSÓW NA WZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Steven Tappan

828 975

53,75

28,23

OTWARTY FUNDUSZ

EMERYTALNY PZU

„ZŁOTA JESIEŃ”

284 916

18,47

9,70

APUS S.A.

122 878 7,97 4,18
Andrzej Karczykowski 111 692 7,24 3,80

powrót