Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2021-08-30 - Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”).

Powiadomienia zostały przekazane przez następujące osoby pełniące obowiązki zarządcze:

  • Marek Kiersznicki – Prezes Zarządu Emitenta (plik);
  • Krzysztof Marczak – Wiceprezes Zarządu Emitenta (plik);
  • Marek Garliński – Prezes Rady Nadzorczej Emitenta (plik);
  • Andrzej Karczykowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta (plik);
  • Jarosław Stępniewski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta (plk);
  • Barbara Auguścińska-Sawicka – Prokurent, Główna Księgowa (plik).


Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu.

powrót