Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2021-06-29 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów

WZA PROCHEM S.A. w dniu 24 czerwca  2021 r. reprezentowane było 1 260 838 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu:NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW W LICZBIE GŁOSÓW NA WZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

APUS S.A.

311 769

24,73

10,62

OTWARTY FUNDUSZ   EMERYTALNY PZU 

"ZŁOTA JESIEŃ"

284 916

22,60 9,70

Andrzej Karczykowski

283 391

22,48 9,65
Marek Garliński 84 796 6,73 2,89
Jarosław Stępniewski 68 383 5,42 2,33

powrót