Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2021-05-26 - Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu – Pan Jarosław Stępniewski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki.

Rezygnacja nastąpi z dniem 23 czerwca 2021 roku.

Pan Jarosław Stępniewski nie wskazał przyczyn podjęcia decyzji o rezygnacji.

powrót