Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2020-08-10 - Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Prochem S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) przekazane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze – Krzysztofa Marczaka – Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Treść powiadomienia została załączona do niniejszego raportu (plik).

powrót