Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2020-07-27 - Stanowisko Zarządu PROCHEM S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego 10 lipca 2020 r. przez Stevena Georga Tappana

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) informuje, że dnia 27 lipca 2020 r. przyjął, na podstawie art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, ogłoszonego 10 lipca 2020 r. przez Stevena Georga Tappana ("Wezwanie").
Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania zostało załączone do niniejszego komunikatu (plik).

powrót