Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2019-06-03 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na XL WZA PROCHEM S.A.

WZA PROCHEM S.A. w dniu 1 czerwca 2019 r. reprezentowane było 668 630 głosami.
Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu:

NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW W LICZBIE GŁOSÓW NA WZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Andrzej Karczykowski

201 882

30,19

6,88

Marek Garliński

74 796

11,19

2,55

Jarosław Stępniewski

68 383

10,23

2,33

Marek Kiersznicki

59 474

8,89

2,03

Maciej Kalita

47 028

7,03

1,6

Krzysztof Marczak

36 908

5,52

1,26

Jan Milczarczyk

33 665

5,03

1,15

powrót