Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2018-06-26 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na XXXIX WZA PROCHEM S.A.

WZA PROCHEM S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r. reprezentowane było 2 094 786 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu:

NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW W LICZBIE GŁOSÓW NA WZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Steven Tappan

698 656

33,35

17,93

Andrzej Karczykowski

201 882

9,64

5,18

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"

284 900

13,6

7,31

• ESALIENS PARASOL FIO

• ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

ww. reprezentowane przez ESALIENS TFI S.A.

208 844

145 681

9,97

6,95

5,36

3,74

 

powrót