Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2018-06-12 - Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, działając stosownie do postanowienia § 25 ust. 1 Statutu Spółki, powołała dotychczasowy zarząd działający w składzie:

Jarosław Stępniewski - Prezes Zarządu Spółki,
Marek Kiersznicki - Wiceprezes Zarządu Spółki,
Krzysztof Marczak - Wiceprezes Zarządu Spółki,

na kolejną, wspólną, trzyletnią kadencję powierzając wskazanym osobom dotychczasowe funkcje. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, kolejna kadencja zarządu Spółki ma rozpocząć się w dniu 21 czerwca 2018 r.


Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu dostępne są na stronie internetowej Spółki.


Wskazane osoby nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, oraz nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

powrót