Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2018-02-05 - Korekta raportu bieżącego nr 11/2018 z 02 lutego 2018 r.

Zarząd PROCHEM S.A. ("Emitent") informuje, że w Raporcie nr 11/2018 opublikowanym 02 lutego 2018 r. wśród osób będących uczestnikami postępowania prowadzonego z wniosku Value Fund Poland Activist FIZ nie zostali wymienieni Tomasz Antoszczuk, Jarosław Wieczorek i Grzegorz Kobyłecki. Ponadto błędnie zostało wskazane imię Lecha Winnickiego (w pierwotnym protokole oznaczony jako Tomasz Winnicki).

powrót