Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2018-02-01 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA PROCHEM S.A.

NWZA PROCHEM S.A. w dniu 26 stycznia 2018 r. reprezentowane było 3 080 520 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu:

NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW W LICZBIE GŁOSÓW NA NWZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Steven Tappan

930 060

30,19

23,87

POROZUMIENIE PHC

w tym:

• Andrzej Karczykowski

605 467

 

274 586

19,65

 

8,91

15,54

 

7,05

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"

387 521

12,58

9,95

Fundusze zarządzane przez ESALIENS TFI S.A.

w tym:

• ESALIENS PARASOL FIO

• ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

 

 

 

284 054

198 145

 

 

 

9,22

6,43

 

 

 

7,29

5,09

VALUE FUND POLAND ACTIVIST

 

239 690

 

7,78

 

6,15

Fundusze zarządzane przez QUERCUS TFI S.A.

w tym:

• QUERCUS ABSOLUTE RETURN FIZ

• QUERCUS ABSOLUTNEGO ZWROTU FIZ

• QUERCUS PARASOLOWY SFIO

 

193 331

 

 

6,28

 

 

4,96

 

 

powrót