Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2017-10-30 - Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 27 października 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”).
Powiadomienie zostało przekazane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze p. Andrzeja Karczykowskiego – członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu (plik).

powrót