Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2017-07-07 - Powołanie komitetu audytu

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała komitet audytu w składzie:

Karol Żbikowski - Przewodniczący komitetu audytu
Marek Garliński - Członek komitetu audytu
Marcin Pędziński - Członek komitetu audytu


Zarząd PROCHEM S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U.z 2017 r. poz. 1089).

powrót