Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2017-06-14 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA PROCHEM S.A.

WZA  PROCHEM S.A. w dniu 10 czerwca 2017 r. reprezentowane było 3 240 550 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali  siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu.


NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH  GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW

W LICZBIE GŁOSÓW NA WZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW

W OGÓLNEJ

LICZBIE GŁOSÓW

Steven Tappan

830 060

25,62

21,31

POROZUMIENIE PHC

664 761

20,51

17,06

LEGG MASON TFI SA

w tym:

●LM PARASOL FIO LEGG MASON  SUBFUNDUSZ AKCJI

●LEGG MASON AKCJI

SKONCENTROWANY

531 337

 

284 054


247 283

16,40

 

8,77

 

 7,63

13,64

 

  7,29

 

6,35

QUERCUS TFI S.A.

w tym:

●PARASOLOWY SFIO SUBFUNDUSZ QUERCUS STABILNY

474 880

 

280 614

14,65

 

8,66

12,19

 

 7,20

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA JESIEŃ”

387 521

11,96

9,95

VALUE FUND POLAND ACTIVIST

 233 168

7,20

5,99

powrót