Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2017-05-19 - Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "PROCHEM S.A.") informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A., działającej w imieniu Akcjonariusza Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zgłoszenie kandydatury Pana Eryka Karskiego na Członka Rady Nadzorczej spółki Emitenta;

Wyżej wskazana kandydatura wpłynęła do spółki w związku ze zwołanym na dzień 10 czerwca 2017 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy PROCHEM S.A, przewidującym w porządku obrad Zgromadzenia wybory do Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorys Kandydata stanowi załączniki do niniejszego raportu.

powrót