Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2016-11-04 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA PROCHEM S.A.

NWZA PROCHEM S.A. w dniu 28 października 2016 r. reprezentowane było 3.121.660 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu.

NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH  GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW

W LICZBIE GŁOSÓW NA NWZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW

W OGÓLNEJ

LICZBIE GŁOSÓW

STEVEN TAPPAN

715 000

22,90

18,35

POROZUMIENIE PHC

664 661

21,29

 

17,06

LEGG MASON TFI SA

w tym:

●LM PARASOL FIO LEGG MASON  SUBFUNDUSZ AKCJI

●LEGG MASON AKCJI

SKONCENTROWANY

 

545 827

 

 

284 054

 

261 773

17,49

 

 

9,10

 

8,39

 

14,01

 

 

  7,29

 

  6,72

QUERCUS TFI S.A.

w tym:

●QUERCUS PARASOLOWY SFIO SUBFUNDUSZ QUERCUS

STABILNY

 

415 532

 

 

221 266

 

 

13,31

 

 

7,09

 

 

10,67

 

 

5,68

 

 

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA JESIEŃ”

387 500

 12,41

 9,95

powrót