Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2016-11-03 - Uzupełnienie informacji o nowym członku Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 Zarząd PROCHEM S.A., informuje, że zgodnie z oświadczeniem nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, p. Marcina Pędzińskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej, spółki osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje oświadczenie powołanego Członka Rady Nadzorczej.

powrót