Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2016-09-15 - Zwołanie NWZA PROCHEM S.A.

Zarząd PROCHEM S.A. w związku z żądaniem akcjonariusza działającego na podstawie art. 400 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., które odbędzie się 28 października 2016 r. o godz. 10.00, w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 95, w budynku ASTRUM Business Park, w sali konferencyjnej PROCHEM S.A.


W załączeniu:

powrót