Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2016-06-28 - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że 28 czerwca 2016 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej spółki, osoby zobowiązanej, o dokonaniu w dniu 24 czerwca 2016 r. przez osobę bliską transakcji nabycia akcji zwykłych spółki na rynku regulowanym GPW S.A. w ilości 18 500 szt. w cenie 17 zł za sztukę.

Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

powrót