Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2016-06-17 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA PROCHEM S.A.

WZA PROCHEM S.A. w dniu 11 czerwca 2016 r. reprezentowane było 2.517.453 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali  siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu.

 

NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH  GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW W LICZBIE GŁOSÓW NA ZWZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW               W OGÓLNEJ  LICZBIE GŁOSÓW

POROZUMIENIE PHC

w tym:

●Steven Tappan

 

1 164 561

 

  510 000

 

46,26

 

20,26

 

29,89

 

13,09

 

QUERCUS TFI S.A

.w tym:

●QUERCUS PARASOLOWY SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI

●QUERCUS ABSOLUTE RETURN FIZ

399 715

 

209 549


129 053

15,88

 

8,32

 

5,13

10,26

 

5,38

 

3,31

LEGG MASON TFI SA

w tym:

●LM PARASOL FIO LEGG MASON  SUBFUNDUSZ AKCJI

389 615

 

284 054

15,48

 

11,28

 

 

10,00

 

7,29

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU “ZŁOTA JESIEŃ”

387 500

15,39

9,95

 

powrót