Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2016-06-11 - Odwołanie członków Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Zarząd PROCHEM S.A., informuje, że w dniu 11 czerwca 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

  • p. Stevena Tappana, który pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej
  • p. Wiesława Kiepiela , który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej

Nie zostały podane przyczyny odwołania.

powrót