Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2016-06-11 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały

W dniu 11 czerwca 2016 roku odbyło się XXXV ZWZ PROCHEM S.A., na którym zostały podjęte następujące uchwały (plik z uchwałami). 

powrót